Studiedag | festILVO BASTA-event @FestILVO: Gebruik van biochar in anaerobe vergisting, compostering, mestopslag en potgrond

Basta event

Kunnen we biochar gebruiken om stikstof (N) vast te houden tijdens anaerobe vergisting, compostering en mestopslag? Hoe kunnen we screenen welke biochars N vastleggen? Komt de N dan niet terug vrij bij toepassing van het digestaat, de compost of de mest? Hebben de biochar-aangerijkte producten een meerwaarde?

Kan biochar gebruikt worden ter vervanging van veen in potgrond? Beschermt de met biochar-aangerijkte potgrond de planten tegen ziektes zoals een vaccin? Groeien de planten beter? Kan biochar dienen als drager voor nuttige micro-organismen?

Krijg een antwoord op al deze vragen en geniet van nog veel andere activiteiten tijdens het BASTA-event op het FestILVO! Neem zeker ook een kijkje op de Living Lab Plant Wetenschapsmarkt indien u meer te weten wil komen over wat ILVO nog kan betekenen voor bedrijven.

Meer info over het BASTA project is te vinden op https://biochar.solutions/

Programma

11h00: Lunch en bezoek aan de Living Lab Plant Wetenschapsmarkt (https://www.festilvo.be/nl/schema/wetenschapsmarkt)

12h30: Hoe kunnen we meten of biochar NH3 capteert tijdens mestopslag, anaerobe vergisting en compostering?

13h30: Boerderijcompostering op ILVO

14h15: BASTA standjes op de Living Lab Plant Wetenschapsmarkt

  • Biocharproductie en -eigenschappen

Wist je dat we de aarde in 2050 zullen moeten delen met bijna 10 miljard andere mensen? Dit gaat gepaard met een toenemende voedselvraag en bijkomend een grotere afvalberg. Wat hebben deze twee problemen nu met elkaar gemeen? Wel, de afvalberg kan een oplossing zijn voor deze grotere vraag naar voedsel door van de organische reststromen biochar te produceren. Biochar is een verzameling materialen komend van de pyrolyse van organisch materiaal. Afhankelijk van de productieparameters en het beginmateriaal zullen de eigenschappen van biochar veranderen. Nutriëntrijke biochars kunnen worden ingezet als bodemverbeteraar om zo de plantengroei te bevorderen terwijl koolstofrijke biochars ook worden gebruikt voor koolstoffixatie in de bodem. Bovendien kan het productieproces quasi energieneutraal verlopen. Door productieparameters aan te passen tijdens de biocharproductie, kunnen op maat gemaakte biochars worden geproduceerd voor specifieke doeleinden. Wil jij weten hoe deze parameters de biochar beïnvloeden en voor welke toepassingen deze kunnen worden gebruikt, kom dan zeker eens piepen aan onze stand.

  • Rol van biochar als veenvervanger

Zowel het kruidenplantje vanuit de keuken, alsook de weelderige plantencollectie van de buren staan met hun voetjes in de potgrond. Heerlijk vertoeven, maar lang niet zo duurzaam doordat veengebieden hiervoor worden ontgonnen. Bij BASTA zoeken we naar alternatieven voor deze veen-potgronden door gebruik te maken van mengsels van compost, houtige restfracties en als shining star biochar. Biochar is een hoogwaardig houtskool product dat kan gebruikt worden om grote hoeveelheden veen te vervangen, maar ook om planten meer weerbaar te maken tegen ziektes. Een echte win-win situatie. Wil je meer te weten komen over dit zwarte goud en of het nu slim is om je barbecue leeg te kieperen in je tuin? Kom dan zeker een kijkje nemen!

  • De wetgeving, milieu-impact en economische haalbaarheid van biochar

Biochar is een nieuw product op de markt. Om het te kunnen produceren, gebruiken en verhandelen, is de wetgeving van groot belang: in het bijzonder de afvalwetgeving, de wetgeving over industriële emissies en de wetgeving over bemestingsproducten en hun gebruik. Vanuit juridisch oogpunt kan de biochar-waardeketen (van productie tot gebruik) echter een aantal knelpunten opleveren. Het is gemakkelijker om beleidsmakers te overtuigen om biochar te regulariseren indien de wenselijkheid ervan aangetoond kan worden. Wenselijkheid betekent in dit geval zowel milieubaten en economische winsten. Deze twee aspecten worden apart en in combinatie bestudeerd. Kom hier meer over te weten op ons standje!

15u30: Zoet netwerkmoment

Hou er rekening mee dat dit event ongeveer drie keer 10 min wandelen inhoudt. Contacteer ons gerust indien voor u een alternatief dient geregeld te worden.

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht.

U hoeft zich enkel in te schrijven voor het BASTA event, bezoek aan de Living Lab Plant Wetenschapsmarkt is inbegrepen.